Privacy Statement

Internet Access Facilities BV is begaan met de privacy van onze klanten, de beveiliging van haar systemen en met de bezoekers van onze website. Om dat duidelijk te maken heeft IAF onderstaande verklaringen opgesteld om aan te geven hoe zij omgaat met gegevens die verzameld worden en/of die (onbedoeld) verstrekt worden.

Indien u vragen heeft over het privacy reglement, kunt u contact opnemen met P.Peters@iaf.nl.

Transparantierapportage

Middels deze rapportage geeft IAF op een transparante wijze aan welke verzoeken er zijn ontvangen van inlichtingen- en opsporingsdiensten en hoe IAF daar mee om is gegaan.

Tot nu toe hebben dergelijke verzoeken IAF nog niet bereikt.

Privacy van onze klanten

IAF slaat persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden:

 • Facturering;
 • beheer van het IAF netwerk en de systeem daarin;
 • analyse en inventarisatie van het gebruik van de door IAF verleende diensten en van het IAF netwerk;
 • signalering, opsporing en tegengaan van misbruik van de door IAF verleende diensten;

De gegevens die we opslaan omvatten de volgende items:

 • IP adres; adressen waarmee u verbinding maakt met onze servers.
 • IP adres; adressen waar onze mailserver berichten van ontvangt of naar toe stuurt.
 • IP adres; het aan u toegekende IP adres bij een vaste verbinding.
 • MAC adres; adressen van uw systeem indien u gebruik maakt van DHCP.
 • E-mail adres; adressen van de geaddresseerde en afzender van mail die via onze servers lopen.

Gegevens worden zes (6) maanden bewaard om ons in staat te stellen vragen van u naar uw gebruik te beantwoorden en storingen en meldingen te onderzoeken.

Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij IAF redelijkerwijs kan aannemen daartoe wettelijk verplicht te zijn.

Persoonsgegevens worden dus ook niet doorverkocht.

IAF houdt zich vanzelfsprekend in ieder geval aan alle relevante wettelijke regels inzake privacybescherming.

Melden beveiligingslekken

Onderdeel van privacy is ook ervoor zorgen dat de gebruikte systemen en software veillig zijn. IAF vindt het belangrijk dat die veilig zijn. We hebben dan ook altijd veel aandacht voor de beveiliging hiervan. Ondanks al die aandacht en zorg kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek in onze beveiliging: een beveiligingslek.

IAF kan dit niet alleen. Ook onze klanten (en andere gebruikers en geïnteresseerden) zijn van belang voor het veilig houden van onze diensten. Als je denkt dat je een zwakke plek in één van onze diensten hebt gevonden, willen we dat graag horen om met je samen te werken om dit lek zo spoedig mogelijk te dichten. Daarom verzoeken we je deze informatie met ons te delen.

Om misbruik van het beveiligingslek door anderen te voorkomen, vragen we je om bij een melding de volgende richtlijnen te volgen.

 • Meldt een potentieel beveiligingslek zo spoedig mogelijk aan ons.
 • Geef voldoende informatie (bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.), zodat we je melding zo effectief mogelijk kunnen behandelen.
 • Deel het beveiligingslek niet met anderen, totdat het lek is hersteld.
 • Maak geen actief misbruik van het beveiligingslek. Als dit toch gebeurt zal dit leiden tot aangifte.

Nadat een beveiligingslek is gemeld, zullen we uiterlijk binnen een werkweek contact met je opnemen om afspraken te maken over een redelijke herstelperiode en een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingslek. Wanneer je de genoemde richtlijnen volgt, kun je - als blijk van waardering - een passende tegenprestatie tegemoet zien.

Privacy voor de bezoekers van onze website

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de website van Internet Access Facilities BV.

Automatisch vergaarde informatie

We gebruiken uw IP adres om problemen te kunnen onderzoeken en om onze website te kunnen beheren. Uw IP adres wordt tevens gebruikt om demografische informatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen met welke verkeersstromen we rekening moeten houden bij het uitbreiden van onze netwerk infrastructuur.

Externe Links

Deze website bevat links naar andere sites. Internet Access Facilities BV is niet verantwoordelijk voor de privacy reglementen en de inhoud van die websites.