Over IAF

Wilt u meer over IAF weten dan zijn de links op deze pagina een goed begin. Zo vindt u hier informatie over de diverse telefoonnummers waaronder de afdelingen bereikbaar zijn. Ook de externe contacten van IAF worden hier aangehaald. Dat biedt een goed inzicht in waar IAF voor staat en op welke manier IAF zaken wenst te doen.

Meer over dat laatste is natuurlijk ook te vinden in onze Algemene Voorwaarden en de contracten die wij hanteren. Een belangrijk punt dat zeker niet vergeten moet worden is de privacy van onze klanten en anderen die op enigerlij wijze gebruik maakt van onze dienstverlening.